VEILIGHEID EN PRIVACY

Jouw privacy is gewaarborgd bij STH, waarbij Energie Besparend Douchen is aangesloten
STH hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen jouw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie. Wel vragen we verschillende gegevens van je om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Welke gegevens we vragen op deze website, hoe we het verzamelen, gebruiken en beveiligen, lees je in deze privacyverklaring.

Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je om contact met ons op te nemen.

Hoe verzamelen we gegevens?
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via aanmeld-, contact-, bel-mij-terug- en aanvraagformulieren, telefoon en andere kanalen worden met jouw goedkeuring verkregen. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in ons eigen relatiebeheersysteem, zodat wij je eventueel kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Ze worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. Ook hebben we alle nodige veiligheidsmaatregelen, zoals veilige servers en firewalls, ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
STH registreert de volgende persoonsgegevens:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Waarom verzamelen we de gegevens?
STH verwerkt jouw persoonsgegevens om haar franchisenemers telefonisch contact met jou op te laten nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Met deze partijen zijn duidelijke afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst zodat je privacy gewaarborgd is.

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen, telefoonnummers en adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken de gegevens alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken via onze site of door dit op een andere manier aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden voor commerciële doeleinden.

We gebruiken en bewaren deze gegevens ook om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je geabonneerd bent op onze e-mailnieuwsbrief. Je kunt daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we je telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als je dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kun je daarvoor contact met ons opnemen.

Cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch je (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op je eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van jouw eigen browser-instellingen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Social media
STH is actief op diverse social media. We hebben accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, etc. Via deze accounts kun je reageren op berichten die STH publiceert. We maken hier gebruik van generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van STH te analyseren en ons aanbod te verbeteren. Ook maken we gebruik van retargeting op Facebook waarmee we met cookies gerichte advertenties kunnen tonen op Facebook.

Bij onze blogs op de website vertonen wij buttons van social media netwerken Facebook, Pinterest en Twitter, zodat je eenvoudig informatie van onze website kunt delen. Deze knoppen maken gebruik van een cookie van deze media zelf. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet hoeft in te loggen op deze social media. 

Google Analytics
STH maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Jouw rechten
In het geval we je informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat je hiervoor je toestemming kunt geven. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen bewaren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek of transactie via onze site gelden de algemene voorwaarden van STH, waaronder dit privacybeleid.

Disclaimer
De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. STH is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, of overige informatie op deze website, behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Auteursrecht
De content op de onze website, zoals redactionele stukken, materialen, informatieve teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal (namen, logo’s trademarks en service marks), is eigendom van STH (en andere licentiehouders). Alles is beschermd door copyright, trademark en andere intellectuele eigendomswetten. In het geval dat de content op deze website eigendom is van derden, is er sprake van bronvermelding. 

De content op onze website mag alleen voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden worden gebruikt. Je gaat ermee akkoord dat het materiaal niet gereproduceerd, gedistribueerd, vermenigvuldigd of uitgezonden wordt zonder schriftelijke toestemming van STH.

Externe links 
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan STH worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. STH heeft geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Elk e-mailbericht, tezamen met eventuele bijlagen, afkomstig van STH is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De informatie in deze e-mailberichten is vertrouwelijk. Onbevoegd gebruik, openbaarmaking of vermenigvuldiging is uitdrukkelijk verboden. Indien je niet (één van) de geadresseerde(n) van het e-mailbericht bent of indien geadresseerde dit e-mailbericht niet goed heeft ontvangen, verzoeken wij je vriendelijk om het e-mailbericht te verwijderen en contact op te nemen met ons secretariaat, telefoonnummer (0344)200103.

STH staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht en eventuele bijlagen, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. In geen geval is STH aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie.

Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken? 
Als je vragen of verzoeken hebt over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen via onderstaande gegevens:

STH
Tel. +31 (0)251 810 031
verkoop@sth-badkamers.nl